Hällristning L1944:7658 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2,3 m (Ö-V) med 7 skepp, 1 fotsula, 1 fotsulepar och 41 älvkvarnar, samtliga figurer djupt ristade. Skeppen är 32-77 cm l. Fotsulan är 22 cm l, konturtecknad och genomskäres avskepp. Fotsuleparet är 22 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj, flertalet belägna på hällkrön. I översida och mot NV sluttande välvd häll, N delen av bergrygg. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande häll i NV kanten av moränavlagrad höjd, och invid moränslätt i V-N, med anslutning till grund dalgång i SV. Blandskogmed unggranar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"(14 m SÖ om gammal skogskant)."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618121
Longitud: 17.151118
Lämnings-ID: L1944:7658
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 341:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7658