Hällristning L1944:7640 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1 m (N-S) med 1 skepp och 5 älvkvarnar 4 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet är 67 cm l. I häll. Betesmark. 150 m NÖom manbyggnaden på Rickeby 4:5, 21 m VSV om åkerhörn och 17 m SSÖom åkerhörn. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplandshällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan och NV sluttande berghäll i flack moränmark och invid svagNNV sluttning mot slätt och grund dalgång (NÖ-SV) i NV. Hagmark invid åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m 280cg åkerhörn och 15 m 175cg rundat åkerhörn/åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609803
Longitud: 17.136336
Lämnings-ID: L1944:7640
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 304:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7640