Hällristning L1944:7638 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2,85x1,45 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 1 ringkors,1 rund och 1 oval ring, några få böjda linjer, 1 rak linje, ca 40älvkvarnar och 3 avlånga fördjupningar. Skeppet är 25 cm l, försänkt, grunt ristat. Ringkorset är 22 cm diam, djupt ristat. Ringen är 10 cm diam, den ovala ringen 23x15 cm. Den raka linjen är 40cm l, i ena änden avslutad med älvkvarn, i andra änden med kortsidolinje. Älvkvarnarna är 3,5x16 cm diam och 0,5x2,5 cm dj, ettpar är ovala. De avlånga fördjupningarna är 17x7-20x10 cm och 1,5-2 cm dj. I plan repad översida av häll. 4,5 m NNV om 1: 2) Älvkvarnsyta, 26x6 cm (NNV-SSÖ) med 2 älvkvarnar. I samma häll. Åkerholme. 440m NNV om Boglösa 1:1, 4:1, 5:1, 10:1 och 5 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ sluttande häll i svag NÖ sluttning mot dalgång (NNV-SSÖ) i Ö. Hagmark invid åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV åkerkant och 12 m SSÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.599518
Longitud: 17.172613
Lämnings-ID: L1944:7638
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 162:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7638