Hällristning L1944:7630 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2,5x0,7 m (N-S) med 9 skepp, varav 2 osäkra, 25-45 cm l. I häll. 5,1 m NNV om 1: 2) Hällristning, 2,5x2,2 m (NV-SÖ) med 4 skepp och 9 älvkvarnar. Skeppen är 39-56 cm l. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. 3,4 m N om 1: 3) Älvkvarnsyta, 0,7x0,37 m (NÖ-SV) med 4 älvkvarnar 5-7 cm diam och 1-1,5 cm dj. I ytan är även ett osäkert skepp. I häll. Skogsmark.Ca 950 m SSÖ om manbyggnaden på Ibakca 1:1, 8,5 m NV om åkerhörnoch 170 m ÖNÖ om sämre brukningsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-kant och sluttande del av liten bergrygg i flack moränmark. Dalgång (NNV-SSÖ) i S-V. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 8,5 m 340cg om åkerhörn och 13 m V om dike."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.605979
Longitud: 17.172999
Lämnings-ID: L1944:7630
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 251:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7630