Hällristning L1944:7608 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, med 1 skepp, 42 cm l, mycket grunt ristat. I mot N svagt sluttande del av flack bergrygg. 325 m NÖ om manbyggnaden på Hemsta 1:3, 60 m NÖ om åkerhörn, 19 m V om kraftledningsstolpe 0:095, 3,75 m S-SSÖ om kraftledning och 2,35 m N om hällens läsida. 2) Enl. E.Kjellén utökad 1976 till hällristning i 2 grupper med 4 skepp och 1 människofigur. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg hällrygg V om krönet av berghöjd mellan dalgångar. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VSV om NV stensättningen i nr 408(4)."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597015
Longitud: 17.145954
Lämnings-ID: L1944:7608
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 330:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7608