Hällristning L1944:6225 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x0,5 m (NV-SÖ) med 1 skepp och 20 älvkvarnar.Skeppet är 35 cm l, enkelt ristat. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I mot NÖ svagt sluttande, låg häll i småkuperad,moränbunden skogsmark. Inv.1926 B65. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"(Småkuperad moränmark. Skogsmark f d betesmark)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"260 m VNV om manbyggnaden till Viggeby 1/2, 6 m NNV om nybrutenkörväg och bygräns, 3,5 m NÖ om genom vägen kantskadad stensättning."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704283
Longitud: 17.242728
Lämnings-ID: L1944:6225
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6225