Hällristning L1944:6142 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i skrovlig översida med isrännor och NÖ-sluttningav bergrygg. Ytan är 4,2x3,3 m (NNÖ-SSV). Ristningen består av 2skepp, 1 hårnålsformad figur och ca 5 älvkvarnar. Skeppen är 0,7och 0,46 m l. Tämligen grund till tämligen djup ristning. Den hårnålsformade figuren är 0,25 m l och 0,15 m br. I ena hörnet en älvkvarn. Djup ristning. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg bergrygg (NNÖ-SSV), åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SSÖ om sämre brukningsväg, 7-8 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706782
Longitud: 17.247084
Lämnings-ID: L1944:6142
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6142