Hällristning L1944:6141 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3,8x3,6 m (ÖNÖ-VSV) med 4 skepp och ca 15 älvkvarnar. Skeppen är 58-68 cm l, tämligen djupt ristade. I skrovligNÖ sluttning av bergrygg. 2,4 m SÖ om nr 1: 2) Älvkvarnsyta, 2,35x0,55 m (N-S) med ca 10 älvkvarnar. I ÖNÖ sluttning av samma bergrygg. 4,8 m SSÖ om 2: 3) Hällristning, 0,5x0,5 m med 2 skepp, 39och 48 cm l. I mot NÖ sluttande del av bergrygg. 14 m SÖ om 3: 4)Älvkvarnsyta, 1,2x0,5 m (N-S) med 5 älvkvarnar, 4-13 cm diam och0,5-4,5 cm dj. I mot N sluttande del av berghäll. 3 m SSV om 4:5) Älvkvarnsyta, 1,1x0,25 m (NNV-SSÖ) med 5 älvkvarnar. I flack sänka av samma häll. Gravfält i betesmark. 680 m SV om Biskopskulla station, 30 m SÖ om järnväg och 13 m S om brukningsväg. 11 H 4g. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ kanten av bergrygg (NNV-SSÖ) i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 32 m NÖ om väg, 30 m SÖ om järnväg, 13 m S om sämre brukningsväg, 2 m SV om en stensaml."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701256
Longitud: 17.252133
Lämnings-ID: L1944:6141
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 112:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6141