Hällristning L1944:6061 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5,3x1,9 m (N-S) med 6 skepp och 20 älvkvarnar.Skeppen är 30-85 cm l, det största välformat och försett med bågformig förlängning på bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 9 älvkvarnar ordnade i rad under ett skepp.I mot Ö brant sluttande häll. 2 m NV om 1: 2) Älvkvarnsyta, 4x2,5m (Ö-V) med ca 75 älvkvarnar samt 5 avlånga fördjupningar 11x4-19x6 cm och 0,5-1,5 cm dj. 36 älvkvarnar ordnade i rektangulär ram0,8x0,6 m. 2 par förenade med ränna. I översida av samma häll. 3) Stensättning? rund, 6-7 m diam, fylld, 0,4 m h. Fyllningen övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I mitten en jordfast sten 3,5x2 m (NNÖ-SSV) och 1,7 m h. Kantkedja? 0,1 m h, av 0,2-0,3 m l stenar. Beväxt med 1 rönn och flera enbuskar. Troligenskärvstenshög. Odlingssten är påförd hällarna så att delar av nr2 ej kan ses (ramfig). Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg (NNV-SSÖ), åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 9 m VSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705715
Longitud: 17.249073
Lämnings-ID: L1944:6061
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6061