Hällristning L1944:5800 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i välvd skrovlig toppyta av NNÖ-sluttning av häll.Ytan är 11,6x3,7 m (Ö 40cg S_V 40cg N). Ristningen består av 1 skepp, 1 avlång fördjupning och ca 200 älvkvarnar. Skeppet är 1,05m l. Djup ristning. Den avlånga fördjupningen är 11x7 cm och 2 cm dj. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. Älvkvarnarna identifierade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack berghäll i moränhöjd, betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m SSV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711064
Longitud: 17.254834
Lämnings-ID: L1944:5800
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 69:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5800