Hällristning L1944:5714 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,1x2,7 m (NV-SÖ) med 2 skepp och ca 75 älvkvarnar. Skeppen är 36 och 47 cm l. En grupp älvkvarnar är ordnade i cirkel, 18 cm diam. I häll. Kanten av moränbunden åkerholme. 250 mNV om manbyggnaden på Kattebo 1:2 (Söderbyborg), 20 m SSV om skärning av 3 skiftesgränser och 8 m VSV om skiftesgräns. Ristningsytan lutar mot NÖ. Intill och NV om ristningen är schaktmassor påförda. Möjligen finns här fler överlagrade ristningar. Ek 1972. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av moränbunden åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"240 m NV manbyggnaden på Kattebo 1/2 (Söderbyborg), 20 m SSV skäring av 3 skiftesgränser, 8 m VSV skiftesgräns/åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.726678
Longitud: 17.203972
Lämnings-ID: L1944:5714
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 178:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5714