Hällristning L1944:5696 i Biskopskulla
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, i starkt ÖNÖ- sluttning med isränna av bergklack. Ytan är 2,25x2,15 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 1 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppet är 1,13 m l. Mycket djup ristning. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam, 0,5-3 cm dj. Dessa är belägen på en hylla bestående av en isränna under skeppet. 4 m SV om 1 och på plan övre del av bergklack är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,1 m (80-280cg) bestående av minst 3 älvkvarnar, 4,5-6 cm diam och 1-1,5cm dj. 0,2 m under det stora skeppet är skepp 0,35 m l med 4 bemanningsrede, tämligen grunt ristat. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Biskopskulla socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På krön av bergklack samt i starkt ÖNÖ- sluttning av densamma, betesmark, beväxt med enstaka barr- och lövträd samt buskar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 9 m SSÖ om järnväg , 5 m VSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Biskopskulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701745
Longitud: 17.25269
Lämnings-ID: L1944:5696
Riksantikvarieämbetets ID: Biskopskulla 111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Biskopskulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5696