Hällristning L1944:3172 i Boglösa 🇬🇧
Foto av Hällristning L1944:3172 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:3172 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5x2 m (N-S) med 2 skepp och 7 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 25 och 70 cm l. I mot V ganskabrant sluttande häll. 6,4 m Ö om 1: 2) Hällristning, 0,45-0,35 m(NÖ-SV) med 1 skepp, 40 cm l, försänkt. Ovanför skeppet är en obestämbar figur (möjligen ringkors), 25 cm l. I mot Ö svagt sluttande del av samma häll. 2,9 m SSV om 2: 3) Hällristning med 1 skepp, 25 cm l. I närheten finns flera obestämbara linjer. I översidaav samma häll. Betesmark. 310 m SV om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 50 m NV om väg och 12 m SV om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i flack moränavlagrad höjd invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i N. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) Ca 55 m NV om väg, 12 m SV om hörn i betesmark och 32 m SÖ åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611567
Longitud: 17.138602
Lämnings-ID: L1944:3172
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 105:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6795f6e1-8638-4ed9-8e4f-7da8e440db96