Hällristning L1944:3170 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,45 x 0,15 m (NNV-SSÖ) bestående av 1skeppsfigur och 1 älvkvarna. Skeppsfiguren är 35 cm l. Älvkvarn är 5 cm diam och 1 cm dj. I låg avsats mot NÖ kanten av samma häll. Betesmark med hällar och block. EK 29 9 1927, 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-Ö sluttande hällar i flock moränmark invid moränslätt och grund dalgång i N-NV. Hagmark invid skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,7 m NÖ om RAÄ nr 94:4"
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611044
Longitud: 17.146661
Lämnings-ID: L1944:3170
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 94:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3170