Hällristning L1944:3071 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:3071 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:3071 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 7x4 m (NÖ-SV), bestående av 4 hällristningsytor med sammanlagt 5 skepp, 1 fotsula, 2 övriga figurer och 13 skålgropar. Hällristning (1), 4,3x2,1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fotsula, 1 obestämbar figur och 9 skålgropar. Skeppen är 32-35 cm l, båda helt uthuggna och med bemanningsstreck. Fotsulan är 25 cm l och 12 cm br. Den är konturhuggen men tåpartiet är helt uthugget. Den obestämbara figuren är 31x25 cm. Kjellén tolkade denna som ett skepp. Av skålgroparna är 7 runda, 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj; 2 skålgropar är avlånga, 7-13 cm l, 4-5 cm br och 1-1,5 cm dj. Belägen på hällens krön 1,3 m NÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 1x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 24-33 cm l, ett är helt uthugget och med bemanningsstreck; ett är fragmentariskt och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällpartiets branta nortöstsluttning. 1,6 m SV om hällristning (1) är: Hällristning (3), 1,1x0,2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 obestämbar figur och 1 skålgrop. Den obestämbara figuren är 19x11 cm och liknar en skära? Skålgropen är 5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på sydvästkanten av hällpartiets toppyta. 1,7 m VSV om hällristning (1) är: Hällristning (4), 0,4x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är fragmentariskt, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på den svaga nordvästsluttningen av hällpartiets krön. (RAÄ dnr 321-2786-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergklack N om större flackt moränhöjdsområde, invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i N-NV. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen på krön av uppstickande häll 15 m SSÖ om väg och 8 m om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61147
Longitud: 17.14105
Lämnings-ID: L1944:3071
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3071