Hällristning L1944:3064 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, 1,9x0,8 m (Ö-V) med 6 älvkvarnar. 5-10 cm diam och 1-2 cm dj. I plan häll. 5 m SÖ om 1: 2) Älvkvarn, 5 cmdiam och 1 cm dj. I samma häll. 10,5 m 340cg om 1 är 3) Hällristning med 1 fragmentariskt skepp, 30 cm l troligen ursprungligen ca 50 cm l. I samma häll. 250 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:3och 7 m SV om landsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan och NV sluttande häll invid V sluttande mark mot dalgång (NV-SÖ) i SV-NV. Berghäll vid vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 5 m SV kant av parkeringsyta vid väg, 7 m SV vägkant, samt? SÖ byväg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607828
Longitud: 17.134292
Lämnings-ID: L1944:3064
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 137:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3064