Hällristning L1944:3011 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 6,2x5,5 m (NNÖ-SSV) med 8 skepp, 5 obestämbarafigurer och ca 75 älvkvarnar. Skeppen är 20-60 cm l. De obestämbara figurerna är delvis raka linjer, 90-100 cm l som svslutas i älvkvarnar. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. 4 par ärförenade. I båda sidorna av välvd häll. 15 m N om 1: 2) Hällristning, 3,1x1,2 m (ÖNÖ-VSV) med skepp, 55 och 70 cm l och ca 7 älvkvarnar. 7 m NÖ om 1 och ca 10 m SV om 2: 3) Hällristning, 2,2x1,7m (NÖ-SV) med 4 skepp, 2 ringkors, 1 ring och 1 älvkvarn. Skeppenär 30-55 cm l. Ringkorsen är 14 och 3-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj, 16 cm diam. Ringen är 10 cm diam. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. 40 m NÖ om 3: 4) Hällristning med 1 skepp, 43 cm l, grunt ristat. I liten häll, 4-5 cm Ö om husgrund. 2-3 m Vom nr 4 är 5) Husgrund, 10x5 m (N-S) och 0,2 m h. Övertorvad meddelvis synlig stenfot, intill 0,3 m h, av 0,3-0,6 m st stenar. ISÖ delen spisröse, 3x3 m (N-S) och 0,7 m h. Beväxt med enbuskar.18 m S-SSV om husgrunden är 6) Stensträng, ca 15 m l (Ö-V) enradig och enskiktad av 0,4-1,0 m st stenar och block. I dess ändar är korta oklara stenrader. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-SV sluttande låga berghällar i något SV sluttande moränmark mot moränslätt i V-S. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) ca 48 m S väg. 4) Ca 11 m 180cg väg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613617
Longitud: 17.161179
Lämnings-ID: L1944:3011
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 61:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3011