Hällristning L1944:2994 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,8x4 m (NV-SÖ) med 7 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula, några obestämda figurer och 9 älvkvarnar. Skeppen är 22-55cm l. 1 är mycket grunt ristat. Människofiguren är 18 cm l, överdensamma är 3 små älvkvarnar. Fotsulan är 18 cm l, placerad överdet tydligaste skeppet. I häll. Åkerholme. 500 m NNV om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 25 m S om ägogränsen mot Rickeby 2:4 och 10 mV om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergrytt i svagt SV sluttande moränmark mot dalgång i SV.Berg med moränavlagringar i åker. Lövträd."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m S om ägogräns och 9 m VSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601136
Longitud: 17.135971
Lämnings-ID: L1944:2994
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 122:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2994