Hällristning L1944:2986 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,7x2,6 m (NÖ-SV), bestående av 41 skepp, 35 människorfigurer, 1 benpar, 1 pilbåge, 24 djurfigurer, 1 fotsula, 3 obestämbara figurer, 6 fragment och 12 skålgroper. Skeppen är 8-50 cm l. 39 av dom är helt uthuggna, varav 34 med bemanningsstreck. 2 är av enkellinjetyp. Människofigurerna är 8-52 cm l. 33 av dem har helt uthuggen kropp och av dessa har 14 attribut i form av svärd (13 st), pilbåge (1 st) eller horn (1 st). 1 är av strecktyp. 3 är ihopkopplade med linjer. 5 bildar en rad och 1 är sammankopplad med 2 små skeppsfigurer. Pilbågen är 9 cm l. Benparet är 13 cm l. Djurfigurerna är 8-22 cm l. 22 har helt uthuggen kropp, varav 18 är fyrbenta och 4 är tvåbenta. 2 är av strecktyp, varav 1 fyrbent och 1 tvåbent. 6 kan tolkas som typiska svin. 5 har horn, varav 2 är motställda. Fotsulan är 22x10 cm och konturhuggen. De obestämbara figurerna är 7-11 cm l och 4-6 cm br. 2 har formen av "klykor". Fragmenten är 6-19 cm l. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-186-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning 5,4x3,9 m (N-S) med 40 skepp, 32 människofigurer, 2 fotsulor, 22 djurfigurer samt 2 osäkra älvkvarnar. Skeppen är 6-44 cm l, flertalet försänkta. Människofigurerna är 12-53 cm l. Fotsulorna är 23-26 cm l. Djurfigurerna är 8-18 cm l. Av dessa är 4 svin och 2 motställda hjortdjur. En större människofigur omges av djurfigurer, 5 små människofigurer ordnade i rad. I mot Ö sluttande, välvd, rundad och kuperad häll. Betesmark med hällar och block. EK 29 9 1927, 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Permanent imålning med röd färg i omgångar 2000, 2001 och 2002 av S-G Broström."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-Ö sluttande hällar i flock moränmark invid moränslätt och grund dalgång i N-NV. Hagmark invid skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SSÖ om krök av åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610908
Longitud: 17.146179
Lämnings-ID: L1944:2986
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 94:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2986