Hällristning L1944:2948 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4,5x3 m (N-S) med cirka 20 skepp, 1 fotsula, 1solbärare(?), 1 ringkors, 1 ringfigur och ca 20 älvkvarnar 4-7 cmdiam och 0,5-2 cm dj. Skeppen är 20-83 cm l. Fotsulan är 24 cm loch försedd med inskriven älvkvarn. Solbäraren(?), hela höjden 60 cm, består av en ring som försetts med två parallella ben mellan vilka finnes en människofigur, 38 cm h. Ringen, som har en grund försänkning i mitten har en diam av 20 cm. Ringkorset är 20 cmdiam och 9 ekrar samt ett inre kors. Ringfiguren är 9 cm diam. Enälvkvarn är oval. I ovansida av större häll. 6 m N om 1: 2) Hällristning, 3x1 m (N-S) med 3 skepp, varav endast ett är fullständingt, 55 cm l, samt älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. Åkerholme, 310 m VSV om manbyggnaden på Rickeby 3:4, 75 m N om ägogränsen mot Hemsta 5:1, 8 m VSV om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg liten bergrygg i svagt SV sluttande moränmark mot dalgång iSV. Berg i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 8 m VSV åkerkant, 10 m NNV åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601982
Longitud: 17.136153
Lämnings-ID: L1944:2948
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 126:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2948