Hällristning L1944:2947 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3,25x2,7 m (N-S) med 5 skepp och ca 20 älvkvarnar 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppen är 20-45 cm l. 5 älvkvarnar ligger i rad med 1 par förenade. 7 små älvkvarnar bildar krets runde den 8:e. I häll. 6,5 m N om 1: 2) Älvkvarnsyta, 2,1x2,1m med 11 älvkvarnar, 3,5-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. 6 mNNV om 2: 3) Älvkvarnsyta, 3,3-0,8 m (N-S) med 8 älvkvarnar 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. I häll. 6 m VNV om 3: 4) Älvkvarnsyta,2,7x0,83 m (N-S) med 30 älvkvarnar, 4-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I häll. Åkerholme. 360 m NNV om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 100 m NÖ om kraftledning och 9 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg bergrygg i svagt V sluttande moränmark mot dalgång i V. Bergi åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 9 m V åkerkant, 33 m SSÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600024
Longitud: 17.137219
Lämnings-ID: L1944:2947
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 121:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2947