Hällristning L1944:2936 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning med 1 skeppsfigur, 38 cm l. I plan ovansida av isrepad häll. Betesmark. Permanent imålning med röd färg i omgångar 2000, 2001, 2002 och 2003 av S-G Broström"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV-NV sluttande hällar i obetydligt kuperad moränmark i V sluttande ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
" 19 m Ö om Ö figuren i RAÄ nr 138:1 och 29,5 m N om RAÄ nr 111:3. "
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607964
Longitud: 17.133413
Lämnings-ID: L1944:2936
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 138:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2936