Hällristning L1944:2926 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 0,5x0,4 m (Ö-V) med 4 skepp, 25-38 cm l. I motÖ brant sluttande sida bergrygg. 11 m NV-NNV om 1: 2) Hällristning, 3x2 m (NÖ-SV) med 2 skepp, 3-4 fotsulor, några obestämbara figurer och 2 älvkvarnar. Skeppen är 33 cm och 40 cm l. Fotsulornaär 18-20 cm l. Samtliga figurer är grunt ristade. Betesmark. 375m VSV om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 130 m NV om väg och 6 m SVom åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant Ö sluttande del av bergrygg i flack mindre moränavlagrad höjd, invid moränslätt och flack dalgång (VSV-ÖNÖ) i N. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 6 m SV åkerkant, ca 48 m 190cg hörn i åker samt 130 m NV om väg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611982
Longitud: 17.137099
Lämnings-ID: L1944:2926
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 103:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2926