Hällristning L1944:2880 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5,4x1 m (NV-SÖ) med ca 10 skepp, 3 fotsulor, 1djurfigur och 1 älvkvarn. Skeppen är 15-90 cm, flertalet otydliga och fragmentariska. Det största har bågformiga förlängningar (sk lurblåsare) på 4 bemanningsstreck. Fotsulorna är 22 cm l. 2 ärtätt ? . 1 är genom skuren av fragmentariskt skepp. Djurfiguren är 15 cm l. Älvkvarnen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. I tämligen plan överdel av bergrygg. 2,5 m NÖ om 1: 2) Hällristning, 2,2x1,25 m (N-S) med 2-3 skepp, 15-55 cm l, delvis fragmentariska. Imot NÖ brant sluttande del av samma berg. 8,5 m VNV om 1: 3) Hällristning, 1,5x0,5 m (Ö.V) med 5-10 obestämbara linjer. I mot V sluttande del av samma berg. Hagmark. 375 m SÖ om manbyggnaden på Rickeby 4:4 och 15 m SÖ om åker. 11 H 2f EK 22 9 1927. Specialinventering Kjellén och -Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg i V delen av liten flack moränavlagrad höjd, invid V-VNV sluttande moränmark och grund dalgång i VNV. Hagmark med blandskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 15 m SÖ åkerkant och 34 m 80cg åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61097
Longitud: 17.149011
Lämnings-ID: L1944:2880
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 95:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2880