Hällristning L1944:2829 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Hällsristning 2,6x1,05 m (VNV-ÖSÖ) med 4 skepp,37-69 cm l.Ettär försänkt.I övre del av häll i skogsmark. 15 m ÖSÖ om 1: 2) Hällristning, 3,8x1,4 m (NÖ-SV) med 2 skepp, minst 2 djurfigurer och1 älvkvarn. Skeppen är 26 cm l, grunt ristade och otydliga. Djurfigurerna är 12-14 cm l, grunt ristade. Älvkvarnen är 3 cm diam och 1 cm dj. I mot NÖ sluttande, vittrad häll. 13 m SSÖ om 2: 3) Hällristning, 1,8x1,05 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l, försänkt. I mot ÖNÖ sluttande, vittrad häll. 13,5 m S-SSÖ om 3 är: 4) Hällristning, 3x1,6 m (N-S) med 1 skepp.I fotsula och 4 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l. fragmentariskt. Fotsulan är 20 cm l. I översida och mot Ö svagt sluttande, vittradhäll och V om hällkant. Höjdsträckning i skogsmark. 200 m SSÖ-Som manbyggnaden på Ibacka 1:1 och 100 m VSV om sämre brukningsväg, 11 H 2f Ek 1940, 11.8 1953. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1-4) Flack bergsrygg (375-175cg) i Ö kanten av flack moränmark och invid delvis sanka ytor omedelbart i Ö. Flack dalgång i Ö (N-S). Barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) Ca 200 m 180cg manbyggnaden Ibacka och ca 100 m 280cg sämre brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611715
Longitud: 17.166221
Lämnings-ID: L1944:2829
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 55:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2829