Hällristning L1944:2807 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2,5 m (NV-SÖ) med 2-3 skepp, 1 fotsula, 1 obestämbar figur, möjligen benpar samt 15 älvkvarnar 3-6 m diam och 0,5m dj. Skeppen är 30-45 cm l, otydlig. Fotsulan är 21 cm l, gruntristad. Den obestämbara figuren, möjligen benpar, är 14 cm l. Iöversida och Ö-sluttningen av liten, välvd häll. Betesmark. 455 mVSV om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 130 m NV om väg och 25 m N om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i flack moränhöjd invid grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i N-NV.Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m 380cg åkerhörn och 42 m 70cg åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611516
Longitud: 17.135677
Lämnings-ID: L1944:2807
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 102:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2807