Hällristning L1944:2770 i Boglösa 🇬🇧
Foto av Hällristning L1944:2770 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:2770 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x0,7 m (ÖNÖ-VSV) med 2 skepp och 3 älvkvarnar.Skeppen är 35-51 cm l. Älvkvarnarna är 8-9 cm diam och 1-2 cm dj.I häll. Hagmark. 290 m VSV om boningshuset på Rickeby 3:6, 175 mSV om landsväg och 25 m SV om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV änden av moränavlagrad bergrygg (NV-SÖ). Dalgång i V. Hagmarkmed blandskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SV åkerkant, 30 m SSÖ annan åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604629
Longitud: 17.13436
Lämnings-ID: L1944:2770
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 114:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9c2d6697-45c1-4dcd-a6cc-798115b18141