Hällristning L1944:2692 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 6x3 m (Ö-V) med 6 skepp, 1-2 människofigurer, 1ring, 3 älvkvarnar(?) och några figurer, möjligen delar av skepp, 38-98 cm l. Den tydliga människofiguren är 110 cm l, försänkt.Ringen är 12 cm diam. Älvkvarnarna är otydliga och osäkra. T v ommänniskofiguren är en obestämbar figur, möjligen människa och däröver ytterligare en obestämbar figur, möjligen skepp. I mot V delvis brant sluttande häll. 6 m N om 1: 2) Hällristning 0,6x0,5 mmed 4 fotsulor, 22-23 cm l, konturristade och 2 älvkvarnar, varaven oval, 8x4 cm och en 4 cm diam. 20 m N om 1: 3) Älvkvarn, 5,5cm diam och 1,5 cm dj. Nära kanten till avsats. 7 m NV om 1: 4) Hällristning, 0,6x0,45 m (NÖ-SV) med 1 människofigur, 40 cm l och1 skepp, 40 cm l. Båda starkt vittrade. I brant hällsluttning motV. Åkerholme. 200 m NNÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1 och 10 m Öom åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergrygg i svagt V sluttande moränmark mot dalgång i V. Berg i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 10 m ÖNÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.59872
Longitud: 17.140295
Lämnings-ID: L1944:2692
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 119:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2692