Hällristning L1944:2683 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x1,5 m (NNV-SSÖ) med 6 skepp, 29 älvkvarnar och 1 avlång figur. Skeppen är 21-70 cm l. 3 är försänkta, det största även i den uppdragna fören. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och0,5-2,0 cm dj. Den avlånga figuren är 26x7 cm, försänkt. I häll.Starkt vittrad och troligen delvis skadad vid kraftledningsarbeten, då transportväg dragits fram över hällen. Vid rev. inv. 1980 kunde endast älvkvarnar identifieras. Detta kan dock bero på att belysningen var ogynnsam. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flat häll i flack moränhöjd, i Ö sluttande mot grund dalgång. Hagmark - kraftledningsgata."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m 150cg sämre brukningsväg (till kraftledningsgata), samt 8 mÖ om kraftledningens mitt."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618691
Longitud: 17.191543
Lämnings-ID: L1944:2683
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 183:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2683