Hällristning L1944:2682 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m 160cg sockengräns och 20 m V kraftlednings mitt. T. Flat häll i flack moränhöjd, i Ö sluttande mot grund dalgång. Havkvarnar. Skeppen är 35-45 cm l, 2 är försänkta. Fotsulan (?) är21 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. 3 älvkvarnar är förenade i triangel. I häll. Hagmark. 850 m V-VNV om manbyggnaden på Gåde 9:1 (Hagtorp), 70 m V om åker och 30 m SÖ om sockengränsen mot Litslena. Kjellén: Upplands hällristningar 1976."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618942
Longitud: 17.191027
Lämnings-ID: L1944:2682
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 182:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2682