Hällristning L1944:2643 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2x2 m med 1 skepp och 1 fotsula. Skeppet är 85cm l. Fotsulan är 25 cm l. I mot Ö sluttande del av häll. 7 m NNÖom 1: 2) Hällristning, 1,1x0,6 m (NV-SÖ) med 3 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 30-45 cm l, 2 är grunt ristade. Älvkvarnen är 4,5cm diam, 0,5 cm dj: I samma häll. Ca 12 m N om nr 2 har 1 skeppobserverats, ej återf. Skogsmark. 560 m NÖ om manbyggnaden på Hemsta 5:1, 25 m S om landsväg och 12 m V om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö delen (slänten) av berghäll (N-S). Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 25 m SSV om landsväg och 12 m V om tidigare åker (ängsgip)."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600099
Longitud: 17.146927
Lämnings-ID: L1944:2643
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 175:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2643