Hällristning L1944:2586 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x3 m (NV-SÖ) med 9 skepp, 6 forsulor, 2 fotsulepar, ca 7 djurfigurer, ca 45 älvkvarnar 3-6 cm diam och 0,5-1,5 m dj och några ofullständiga figurer. Skeppen är 15-45 cm l. Fotsulorna är 23-27 cm l, 3 har inskrivna älvkvarnar, 2 är försänkta. Fotsuleparen är 23-26 cm l, det ena mycket grunt ristat. Djurfigurerna är 10-20 cm l, 6 ordnade i rad. I häll. Åkerholme. 330 m V ommanbyggnaden på Rickeby 3:4, 160 m N om ägogränsen mot Hemsta 5:a och 2 m ÖNÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ovansida av och SV sluttande häll i svagt V sluttande moränmarkmot dalgång i V. Häll i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m ÖNÖ åkerkant, 3 m SSÖ åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602818
Longitud: 17.135558
Lämnings-ID: L1944:2586
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 125:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2586