Hällristning L1944:2584 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,8x3,7 m (ÖNÖ-VSV) med 13 skepp. I ring runt älvkvarn, 11 11 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm tj och 1 avlångfördjupning. Skeppen är 21-145 cm l. Ringen är 12 cm diam. I häll. Betesmark. 220 m Nö om manbyggnaden på Rickeby 2:3, 45 m VSV omlandsväg och 23 m NNÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan häll i obetydligt kuperad moränmark, som V därom svagt sluttar åt V ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m 35cg åkerkant och ca 45 m 265 landsväg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60769
Longitud: 17.13367
Lämnings-ID: L1944:2584
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2584