Hällristning L1944:2582 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Hällristning 4,2x3 m (N-S) med 2 skepp, 1 ringformig figur och15 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppen är 42-61 cm diam, den ringformiga figuren 15 cm diam. I häll. 15 m S om 1: 2) Hällristning, 1x1 m med 1 skepp, 37 cm l, samt 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0-5 cm dj. I häll. 2,5 m NÖ om 2: 3) Hällristning, 0,5x0,5 m med 1 rund, försänkt figur, 11 cm diam, och 4 älvkvarnar,4-5 cm diam och 0-5 cm dj. 2 är förenade. I häll. 2,6 m NV om 2:4) Älvkvarnsyta, 0,3-0,1 m med 2 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0-5cm dj, 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll. Ca 25-35 m SÖ-S om nr 1 är korta stensträngar invid gamla åkerkanter samt en urschaktning,ca 4x2,5 m st. Källargrop? Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande del av bergrygg i V delen av flackt bergs och moränhöjdsområde. Dalgång (NNV-SSÖ) i V."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 12 m Ö åkerkant och ca 6 m 175cg annan åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607642
Longitud: 17.168874
Lämnings-ID: L1944:2582
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 74:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2582