Hällristning L1944:2541 i Boglösa 🇬🇧
Även känd som Brandskogsskeppet
Foto av Hällristning L1944:2541 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:2541 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 11,5x8,2 m (ÖNÖ-VSV) med 4 skepp, 8 människofigurer, 1 fotsula och 3 älvkvarnar. Det största skeppet det s k Brandskogsskeppet, är 4,2 m l. I skeppet är 6 paddlande människofigurer, under aktern en människofigur, 1,1 m l, på vars axlar skeppet tycks vila. De övriga skeppen är 51 (försänkt) och 39 cm l. En fristående människofigur är 28 cm l. Fotsulan är 24 cm l, fragmentarisk. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5 m dj. I tämligen plan, mot V sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV sluttande häll invid moränslätt och dalgång (NNV-SSÖ) i NV. Häll i kant av skogsmark invid åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SV åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.603355
Longitud: 17.166503
Lämnings-ID: L1944:2541
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 109:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Brandskogsskeppet
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d5ccdba8-559f-4791-b47a-da42c2a68d36