Hällristning L1944:2540 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp, 42 cm l, försänkt,några otydliga linjer, möjligen delar av skepp, samt 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. I tämligen plan översida av häll. Betesmark. 420 m SV om manbyggnade på Rickeby 4:4 85 m NV om väg och 28 m NÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät berghäll i flack moränavlagrad höjdplatå invid moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ) i V-N. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m 55cg åkerkant och ca 78 m 375cg väg."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611252
Longitud: 17.136711
Lämnings-ID: L1944:2540
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 106:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2540