Hällristning L1944:2486 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,75x2,6 m (N-S) med ca 5 skepp, 2 människofigureroch ca 60 älvkvarnar. Skeppen är 40-65 cm l. 4 är otydliga och vittrade. Människofigurerna är 18 cm l. Älvkvarnarna är 3-14 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. I häll. Gårdsplan. 100 m NV om manbyggnadenpå Rickeby 5:1. Tidigare intilliggande loge är nu riven. En deltegelskärvor samt järnskrot på hällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i V sluttande moränmark mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ) i S-V-NV. Häll i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"47 m 370cg om N hörnet av uthus, 4 m SV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607946
Longitud: 17.128691
Lämnings-ID: L1944:2486
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 143:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2486