Hällristning L1944:2481 i Boglösa 🇬🇧
Foto av Hällristning L1944:2481 i Boglösa
Foto av Hällristning L1944:2481 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597641
Longitud: 17.178553
Lämnings-ID: L1944:2481
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 172:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/35888400-5f2b-4506-995c-0030560ff8f2