Hällristning L1944:2430 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,1x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 29-60 cm l, 5 av dessa har helt uthugget skrov varav 4 har bemanningsstreck, 1 är av enkellinjetyp. Samtliga grunt huggna. Belägen på krön av uppstickande häll i betesmark. (Raä dnr: 326-2854-2011) Äldre beskrivning: Hällristning, 1,35x0,25 m (NV-SÖ), med ca 6 skepp, 27-50 cm l. 2 skepp otydliga. I häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö kanten av låg berghäll SÖ om flack sidodalgång. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m VSV om f d åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595312
Longitud: 17.144945
Lämnings-ID: L1944:2430
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 130:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2430