Hällristning L1944:2427 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning med ringkors inom dubbla ringar. Mellan ringarnaär oregelbundet radiesystem. Den yttersta ringen är 47 cm diam.I plan häll i marknivån. 3 m SÖ om nr 1: 2) Hällristning med 1 obestämbär, skeppsliknande figur, 24 cm l. I samma häll. Betesmark.130 m ÖSÖ om manbyggnaden på Ibacka 1:1, 15 m SÖ om brukningsvägoch 24 m NNÖ om hörn av beteshage. 11 H 2f. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan häll i flack moränmark. Dalgång i V samt längre bort i NÖ-ÖNÖ. Skogsmark nära hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m 390cg om ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613165
Longitud: 17.167342
Lämnings-ID: L1944:2427
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 54:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2427