Hällristning L1944:2379 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hälristning, 2,2 x 0,5 m (NV - SO), bestående av 4 skepp och en obestämbar figur. Skeppen är 22-52 cm l och helt uthuggna varav tre med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 15x7 cm och något djurliknande. Figurerna är delvis kraftigt vittrade och här har sannolikt funnits fler figurer. Belägen i delvis starkt vittrad hällränna på hällens SV-sluttning (RAÄ dnr 3.4.2-3659-2013). Se skannat inventeringsboksuppslag för äldre beskrivning (nr 2)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV delen av häll. Impediment i åkermark."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595649
Longitud: 17.144096
Lämnings-ID: L1944:2379
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 129:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2379