Hällristning L1944:2378 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8x7,3 m (NV-SÖ) med 1 skepp, 3 fotsulor, 1 fotsulepar och 10 älvkvarnar. Skeppet är 60 cm l. Fotsulorna är 20-26 cm l. Fotsuleparet är 22x18 cm. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. I mot V sluttande hög häll. Hagmark. 170 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 2:3, 18 m SÖ om infartsvägen till Rickeby. Intill och NÖ om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-VNV sluttande häll i flack moränmark, i V sluttande ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark och åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SÖ om mindre väg, intill och NÖ om åker."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60779
Longitud: 17.132772
Lämnings-ID: L1944:2378
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 139:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2378