Hällristning L1944:2368 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x3 m (Ö-V) med 1-2 skepp, 2 ringkors, 2 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj, samt några obestämbara linjer. Ett skepp är tydligt, 72 cm l. Ett skepp är osäkert, 60 cm l. Ringkorsen är 13 cm diam. I översida av tämligen plan häll. Moränmarki skogsdunge. 280 m ÖNÖ- Ö om manbyggnaden på Rickeby 4:4, 50 m SSÖ om väg och 23 m Ö om åker. 11 H 2f EK 18 9 1931. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack och något V sluttande häll i låg moränavlagrad liten höjd,invid mindre moränslätt i S-SV. Hagmark med barrskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"47 m 365cg väg och 23 m 90cg hörn i ängsmark."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613321
Longitud: 17.148574
Lämnings-ID: L1944:2368
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 100:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2368