Hällristning L1944:2326 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,8x2,3 m (NÖ-SV) med 2 skepp, 1 obestämbar, korsliknande figur, 40 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 36-38 cm l, grunt ristade. Den obestämbara, korsliknande figuren är 28 cm l. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Tvåpar älvkvarnar är förenade med ränna. Den avlånga fördjupningen är 19x3,5 cm. I övre del av vittrad, sprucken häll. Moränrygg i betesmark. 290 m SSÖ om manbyggnaden på Ilund 2:1, 70 m om boningshuset på Kärrby 5:2 D. (L:a Ilund). 11H 2f. EK 2.6 1940. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Övre delen av N sluttande häll. I N är flack moränmark, i SV-NVsvagt sluttande mark mot sänka och grund dalgång. F d betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 70 m 350cg boningshus."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615385
Longitud: 17.17727
Lämnings-ID: L1944:2326
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2326