Hällristning L1944:2325 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1,3x0,3 m (Ö-V) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 30 cm l. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I häll.50 m NV om 1: =50 m V raä 99? 2) Hällristning med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 40 cm l. Älvkvarnen är belägen i anslutning till bemanningsstreck i skeppets ände. I V kanten av skogsbeväxt moränholme. Numera övertäckt av jord. Betesmark. 140 m NÖ om manbyggnaden på Rickeby 4::4 och 25 m V om dike. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ sluttande häll i NÖ sluttning av mindre moränavlagrad höjd. IN-V är moränslätt och grund dalgång (VSV-ÖNÖ)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 25 m 25cg om NÖ hörnet av hus och 13 m 250cg om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613709
Longitud: 17.145778
Lämnings-ID: L1944:2325
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 98:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2325