Hällristning L1944:2323 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8 x 0,7 m (Ö-V) bestående av 2 skeppsfigurer och 4 älvkvarnar. Skeppen är 30 cm l. Älvkvarnarna är ?. Belägen mot V sluttande häll. Betesmark. Permanent imålning med röd färg i omgångar 2000, 2001, 2002 och 2003 av S-G Broström"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV-NV sluttande hällar i obetydligt kuperad moränmark i V sluttande ned mot moränslätt och dalgång (NV-SÖ). Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om och 6 m SSÖ om väg"
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.608023
Longitud: 17.133102
Lämnings-ID: L1944:2323
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 138:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2323