Hällristning L1944:2318 i Boglösa
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,8 x 1,2 m (NV-SÖ) bestående av 4 skeppsfigurer, 1 människofigur, 1 fotsula, 1 ringkors med dubbelcirkel, 1 avlång figur och 1 älvkvarn. Skeppen är 45 cm l. Människofiguren är 15 cm l. Fotsulan är 23 cm l. Ringkorset är 30 cm diam. Älvkvarnen är 5 cm diam och 2 cm dj. I plan toppyta av hög häll. Betesmark med hällar och block. EK 29 9 1927, 1928. Specialinventering Kjellén och Hyenstrand: Upplands hällristningar 1976."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-Ö sluttande hällar i flock moränmark invid moränslätt och grund dalgång i N-NV. Hagmark invid skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NÖ om RAÄ nr 94:3"
Vill du se flera runstenar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611022
Longitud: 17.146646
Lämnings-ID: L1944:2318
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 94:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2318