Hällristning L1943:8871 i Härkeberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:8871 i Härkeberga
Foto av Hällristning L1943:8871 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning i NNÖ-sluttande, isrepad och ojämn översida av fast häll med irrännor (N-S). Ytan är 7,25x2,1 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av 6 elliptiska, konturtecknade figurer, ca 10 avlånga fördjupningar och ca 70 älvkvarnar. De elliptiska figurerna, avvilka endast 2 är fullbordade, är 13x9-15x9 cm. Fotsulor? Tämligen grunt ristade. De avlånga fördjupningarna är vanligen 9x4-15x6,5cm icg 0,5-1 cm dj. Två fördjupningar är 52x10 och 30x8 cm 1 resp 3,5 och 2,5 cm dj. Fördjupningarna är förenade med 1 ränna. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam, 0,5-3,5 cm dj. Enl. tidigare uppteckning skall ristningen dessutom bestå av 2 skepp och 1 solhjul. 7,5m N 40cg V om nr 1: 2) Älvkvarnsförekoms i ojämn översida med isrännor (N-S) av samma häll. ytan är 1,1x0,35 (ÖSÖ-VNV). Förekomsten består av ca 13 älvkvarnar, 4-7 cm diam, 1-2 cm dj. Två älvkvarnar är förenademed en ränna. Älvkvarnarna och de avlånga fördjupningarna identifigerade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i nordsluttning av flack moränhöjd i betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2) 3 m SV om åker, 6-5 m SÖ om väg. (sämre bilväg). 1) 4-5 m SVom åker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.671776
Longitud: 17.183983
Lämnings-ID: L1943:8871
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a5b3ee00-afcd-4df2-bd42-8515e883badc