Hällristning L1943:8785 i Härkeberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:8785 i Härkeberga
Foto av Hällristning L1943:8785 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning i vittrad, tämligen brant ÖNÖ-sluttning i söndersprucket berg. Ytan är ca 6x3 m (ÖSÖ-VNV). Ristningen består av ca 4 skepp och ca 50 älvkvarnar. Skeppen är ca 0,4 m l. Ett par ärfragmentariska. Tämligen grund ristning. Älvkvarnarna är 4-6 cmdiam 0,5-1 cm dj. I V delen av ristningsytan är ett kors, 10x10 cm, troligen inhugget i senare tid. 2,5 m VSV om nr 1: 2) Älvkvarnsförekomst i vittrad, tämligen brant VNV-sluttning av samma berg.Ytan är 1,7x0,1 m (ÖNÖ-VNV). Förekomsten består av 2 älvkvarnar,8 och 6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 15 m NÖ om nr 2 är. 3) Älvkvarnsförekomst, 2x1 m (NV-SÖ) med 11 älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. 3 m 20cg om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst 1x0,2 m (N-S), med 3 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5 cm dj. De belägna i sammahäll med ett jordtäcke emellan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergklack i Nordostväst-sluttning av höjd, betesmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693806
Longitud: 17.188624
Lämnings-ID: L1943:8785
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/52f3abd4-bea7-4610-9a46-28f8536a3ad6