Hällristning L1943:8403 i Härkeberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:8403 i Härkeberga
Foto av Hällristning L1943:8403 i Härkeberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning i starkt NÖ-sluttande berghäll. Ytan är 3 m diam(SÖ-NV) bestående av 5 skepp och 14 älvkvarnar. Det understa skeppet a) är 35 cm l med svägnd förstäv och 8 bemanningsstreck. Djupt ristat. 20 cm ovanför finns ännu ett skepp 30 cm l b) med 21 bemanningsstreck. Ett skepp vid sidan och strax under det första 20 cm l med uppåtböjd stäv och otydliga bemanningsstreck c) 1 m ovanför det skeppet med 21 bemanningsstreck, ett skepp 60 cm l d) med uppåtsvängda stävar. 1 m NÖ de första 3 skeppen är ett svagt ristat skepp 20 cm l e) med svagt uppsvängd stäv och otydliga bemanningsstreck. NV om skeppen 14 älvkvarnar 3-6 cm diam och 0,5-1,5cm dj. Tre av älvkvarnarna är i rad. 3 m NV om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst av 4 älvkvarnar 6-10 cm diam och 0,5-4 cm dj. Den största gjord i en naturlig fördjupning. 330cg 14 m om nr 2: 3) Älvkvarnsförekomst av 3 älvkvarnar 2-5 cm diam och 0,5 cm dj. På ovansida av svagt NV-sluttande häll (samma häll). Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Härkeberga socken i Enköping kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Starkt NÖ-sluttande berghäll i plan lermark. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m SV om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.681585
Longitud: 17.215906
Lämnings-ID: L1943:8403
Riksantikvarieämbetets ID: Härkeberga 172:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Härkeberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6dd75da5-c1b7-4ff7-8989-ccdb024061e7